મારા વિશે

“જયારે મનુષ્ય જન્મે ત્યારથી લઈને મૃત્યુ આવે ત્યાં સુધી કૈઈક ને કૈઈક જાણકારી મેળવતો રહે છે. આસપાસના બધાંજ કુદરતી અને કુત્રિમ સંસાધનો વિશે જાણતો રહે છે, પારખતો રહે છે અને બધી માહિતી મેળવે છે દરેકની સત્ય હકીકત સુધી પહોચે છે, પણ એ ફક્ત પોતાનાથી જ અજાણ રહે છે. એ પોતાના સત્યથી જ માહિતગાર નથી હોતો અને એવો જ મૃત્યુને પામે છે.”

માફ કરજો મિત્રો, હું મારા વિશે જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું. એટલે હું ખરેખર કોણ છું? કયા ઉદ્દેશ્યની પૂર્તિ માટે જન્મ્યો છું? આ પૃથ્વી પર મારું મહત્વ શું છે? અને જીવનમાં શું શોધી રહ્યો છું? આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ મને જ નથી મળી રહ્યા તો તમને જણાવવા મારી પાસે કશું જ નથી..

શું તમે તમારા સત્ય વિશે જાણો છો?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s